[1]
Długosz, P. 2022. Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy . Youth in Central and Eastern Europe. 8, 12 (sty. 2022), 34–42. DOI:https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42.