(1)
Długosz, P. . Kondycja uczniów powracających Do szkół Po Zdalnej Edukacji. Przypadek Polski I Ukrainy. 2022, 8, 34-42.