Długosz, P. . (2022) „Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy ”, Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), s. 34–42. doi: 10.24917/ycee.2021.12.34-42.