Youth in Central and Eastern Europe

e-ISSN 2720-4049      

 

Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikujemy teksty, które przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Teksty mogą mieć charakter teoretyczny lub/i empiryczny. Liczymy na zainteresowanie publikowaniem w czasopiśmie zarówno młodych badaczy, jak też tych bardziej doświadczonych. Łamy czasopisma otwieramy dla wszystkich, którzy mają coś ciekawego i oryginalnego do powiedzenia na temat młodzieży i problemów, jakie są z nią związane.
Wiemy, że młodzież z tej części regionu ma swoje problemy, które mogą być specyficzne. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw, a w konsekwencji wystąpienie gwałtownych i głębokich procesów transformacyjnych wywołało szerokie reperkusje społeczne. Pojawiła się modernizacja i globalizacja, w orbicie których znajdują się także kraje byłego bloku wschodniego. Młodzież staje się głównym przedmiotem wspomnianych procesów i dzięki dokładnej obserwacji tej kategorii możemy obserwować, co się dzieje ze społeczeństwem. Naszym zamiarem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy tym wszystkim, którzy są zainteresowani młodzieżą, a szczególnie wiedzą na jej temat, jej różnych problemów i zachowań na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w budowę wiedzy na temat młodej generacji i poszerzania granic znanego. Zapraszamy więc wszystkich Państwa do lektury i współpracy.

Ogłoszenia

Call for Papers –Młodzież i polityka

2024-02-02

Czasopismo Youth in Central and Eastern Europe zaprasza do tworzenia kolejnego numeru czasopisma. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej.

Następny numer będzie dotyczył tematyki młodzież i polityka.  Badanie tych obszarów może prowadzić do głębszego zrozumienia relacji między młodzieżą a polityką, co może z kolei przyczynić się do lepszego dostosowania strategii edukacyjnych, politycznych, czy społecznych do potrzeb młodego pokolenia. Artykuły mogą koncentrować się na różnorodnych aspektach. Tematyka zatem obejmuje szeroki zakres kwestii,  na przykład dotyczących zaangażowania młodzieży w życie polityczne, ich poglądy na aktualne wydarzenia polityczne, ich decyzje wyborcze, czy również wpływ mediów społecznościowych na ich postrzeganie polityki, oraz potencjalne zmiany, jakie młodzi ludzie mogą przynieść do politycznej sceny, jak i inne propozycje obejmujące ten obszar. Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych badaczy. Teksty są przyjmowane do 31.03.2024 r. Artykuły należy nadsyłać za pomocą platformy czasopisma w języku polskim lub angielskim.

Redaktorem gościnnym jest Piotr Fołta doktorant Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

email: Folta.Piotr@doktorant.uken.krakow.pl

Przeczytaj więcej na temat Call for Papers –Młodzież i polityka

Aktualny numer

Tom 10 Nr 16 (2023): Youth in Central and Eastern Europe
Wyświetl wszystkie wydania