Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Piotr Długosz (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Zastępca Redaktora Naczelnego

Liudmyla Kryvachuk (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krzysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Sekretarz Redakcji

Piotr Fołta (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie )

Redaktorzy Tematyczni

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki)

Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Marcjanna Nóżka(Uniwersytet Jagielloński)

Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński)

Dominika Izdebska-Długosz (Uniwersytet Jagielloński) 

Vít Šťastný (Uniwersytet Karola w Pradze)

Olena Shyyan (Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej)

Piotr Mikiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Larysa Kolisnyk (Narodowy Uniwersytet Techniczny ,,Politechnika Dnieprowska")