Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.9171

Słowa kluczowe:

strata edukacyjna, zdalna edukacja, wtórne skutki pandemii, badania reprezentatywne, Polska, Ukraina

Abstrakt

Zdalna edukacja jest traktowana jako negatywne zjawisko prowadzące do powstania straty edukacyjnej, luki kompetencyjnej. W odpowiedzi na pojawienie się tego problemu zostały przeprowadzone pierwsze tego typu badania reprezentatywne podczas trwania zdalnej edukacji, które mają na celu pokazanie opinii uczniów na ten temat. W badaniu została wykorzystana metoda sondażu reprezentatywnego realizowanego techniką CAPI na próbie 1000 uczniów w Polsce i 1022 na Ukrainie. Wyniki badań pokazują, że według subiektywnej oceny uczniów poziom ich wiedzy szkolnej uległ obniżeniu w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Analizy wykazały też, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za poczucie edukacyjnej straty jest wtórny efekt pandemii. Uczniowie, którzy mieli problemy społeczne w wyniku pandemii, u których pogorszyła się kondycja psychofizyczna, którzy mieli problemy poznawcze w czasie lekcji online najbardziej odczuli obniżenie się poziomu wiedzy szkolnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrew, A., Cattan, S., Costa-Dias, M., Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., Phimister, A., Sevilla, A. (2020). Learning during the

lockdown: Real-time data in children’s experiences during home learning. Institute for Fiscal Studies. Pozyskano z: https://dera.ioe.ac.uk/35632/1/BN288-Learning-during-the-lockdown-1.pdf (pobrano 05.01.2021).

Bonal, X., González, S. (2020). The impact of lockdown on the learning gap: family and school divisions in times of crisis. Int Rev Educ, 66, 635–655. DOI: https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z.

Boudon, R. (2008). Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P. (2008). Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cattan, S., Farquharson, C., Krutikova, S., Phimister, A., Salisbury, A., Sevilla, A. (2021). Inequalities in responses to school closures over the course of the first COVID-19 lockdown. IFS Working Paper, W21/04. Pozyskano z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/242903/1/WP202104.pdf (pobrano 05.01.2021).

Centralna Komisja Egzaminacyjna (2022). Pozyskano z: https://cke.gov.pl/wyniki-egzaminow (pobrano 03.02. 2022).

Chetty, R., Friedman, J. N., Hendren, N., Stepner, M., The Opportunity Insights Team. (2020). How did COVID-19 and stabilization policies affect spending and employment? A new real-time economic tracker based on private sector data. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Pozyskano z: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27431/w27431.pdf?fbclid=IwAR3ucfgXlJV_IC47PPFt-0W9rYC3hRowmTnBrlASNnRlAuqi0OWV1c9x2zQ0 (pobrano 05.01.2021).

Coe, R., Weidmann, B., Coleman, R., Kay, J. (2020). Impact of School Closures on the Attainment Gap: Rapid Evidence Assessment. Education Endowment Foundation. Pozyskano z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED612885.pdf (pobrano 01.01.2021).

Cunha, F., Heckman, J. (2007). The technology of skill formation. American Economic Review, 97(2), 31–47.

Demertzis, N., Eyerman, R. (2020). COVID-19 as cultural trauma. American Journal of Cultural Sociology, 8, 428–450. DOI: https://doi.org/10.1057/s41290-020-00112-z.

Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z., Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets (Vol. 30275). Publications Office of the European Union. Pozyskano z: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121071 (pobrano 05.01.2021).

Długosz, P. (2021). Trauma pandemii w polskim społeczeństwie. Warszawa: CeDeWu.

Engzell, P., Frey, A., Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17). e2022376118. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118.

Grabowski, M. (2021). Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka. Pozyskano z: https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-z-badania-na-zlecenie-Rzecznika-Praw-Dziecka.pdf (pobrano 05.01.2021).

Grewenig, E., Lergetporer, P., Werner, K., Woessmann, L., Zierow, L. (2021). COVID-19 and educational inequality: How school closures affect low-and high-achieving students. European Economic Review, 140, 103920. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103920.

Hammerstein, S., König, C., Dreisörner, T., Frey, A. (2021). Effects of COVID-19-Related School Closures on Student Achievement-A Systematic Review. Front. Psychol., 12:746289. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.746289.

Human Development Reports (2020). Pozyskano z: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking (pobrano 04.01.2021).

Jakubowski, M., Gajderowicz, T., Wrona, S. (2022). Osiągnięcia uczniów szkół średnich po zmianach w oświacie i nauczaniu w pandemii. Policy Note, 1. Pozyskano z: https://www.evidin.pl/wp-content/uploads/2022/01/POLICY-NOTE-1-2022_final.pdf (pobrano 05.01.2021).

Kuhfeld, M., Soland, J., Tarasawa, B., Johnson, A., Ruzek, E., Liu, J. (2020). Projecting the Potential Impact of COVID-19 School Closures on

Academic Achievement. Educational Researcher, 49(8), 549–565. DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X20965918.

Kurzępa, J., Leszczyński, K., Przybysz, M. M. (2021). Uczniowie a pandemia. Raport z badań ilościowych w środowisku uczniów. Lublin: Academicon.

Lucas, M., Nelson, J., Sims, D. (2020). Schools’ responses to COVID-19: Pupil engagement in remote learning. National Foundation for Educational Research. Pozyskano z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED608590.pdf (pobrano 05.01.2021).

Maldonado, J. E., De Witte, K. (2021). The effect of school closures on standardised student test outcomes. British Educational Research

Journal. DOI: https://doi.org/10.1002/berj.3754.

McCoy, D. C., Cuartas, J., Behrman, J., Cappa, C., Heymann, J., López Bóo, F., Fink, G. (2021). Global estimates of the implications of COVID‐19 related preprimary school closures for children’s instructional access, development, learning, and economic wellbeing. Child Development, 92(5): e883-e899. DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.13658.

Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. (2021). Warszawa: Państwowy Instytut Badawczy. Pozyskano z: https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/4295,RAPORT-Z-BADAN-NASTOLATKI-30-2021.html (Pobrano 05.01.2021).

Plebańska, M., Sieńczewska, M., Szyller, A. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pozyskano z: https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja%2C941%2Cedukacja-zdalna-w-czasach-covid-19-raport-z-badania (pobrano 22.11.2021).

Quinn, D., Polikoff, M. (2017). Summer learning loss: What is it, and what can we do about it. Brookings Institution. Pozyskano z: https://www.brookings.edu/research/summer-learning-loss-what-is-it-and-what-can-we-do-about-it/ (pobrano 05.01.2021).

Racine, N., McArthur, B. A., Cooke, J. E., Eirich, R., Zhu, J., Madigan, S. (2021). Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. 175(11), 1142–1150. DOI: https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482.

Scheerens, J. (2016). Educational effectiveness and ineffectiveness. A critical review of the knowledge base. Dordrecht: Springer.

Sokuryanskaya, L. G., Golikov, A. S. (2021). Online education as a temptation: unobvious challenges. Youth in Central and Eastern Europe. 8(12), 4–13. DOI: https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.4-13.

Statystyczni dani osnownoji sesiji ZNO (2022). Pozyskano z: https://zno.testportal.com.ua/opendata (pobrano 03.02. 2022).

Tomasik, M. J., Helbling, L. A., Moser, U. (2021). Educational gains of in-person vs. distance learning in primary and secondary schools: A natural experiment during the COVID-19 pandemic school closures in Switzerland. Int J Psychol, 56, 566–576. DOI: https://doi.org/10.1002/ijop.12728.

United Nations Sustainable Development Group. (2020). Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. United Nations. Pozyskano z: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf (pobrano 01.01.2021).

World Bank (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. Pozyskano z: https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic (pobrano: 22.12.2021).

Pobrania

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Długosz, P. . (2022). Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osiągnięcia: badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie. Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 4–19. https://doi.org/10.24917/ycee.9171