Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

"Youth in Central and Eastern Europe" jest półrocznikiem środowiska badaczy młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej. W wersji elektronicznej ukazuje się od 2014 roku. Wszystkie dotychczasowe numery dostępne są w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (open access).
"Youth in Central and Eastern" publikuje artykuły po angielsku, polsku.

Teksty nadsyłane do „Youth in Central and Eastern Europe” podlegają anonimowym recenzjom wedle formuły peer-reviewed, double-blind i publikowane są na licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND 4.0 International).

Za publikację nie są  pobierane żadne opłaty związane z procesem wydawniczym i publikacją tekstów.