Call for Papers

2023-03-01

W dniu 26.09.2022 r. zmarła w Drohobyczu znany socjolog, profesor Svitlana Shchudlo, która była współzałożycielem czasopisma „Youth in Central and Eastern Europe”  i jego pierwszym redaktorem naczelnym. Była ona też organizatorem konferencji na Uniwersyteсie Pedagogicznym im I. Franko w Drohobyczu na temat młodzieży i polityki młodzieżowej, wydawcą czasopisma Polityka Młodzieżowa. Z profesor Shchudlo pracowało się nam bardzo dobrze, realizowaliśmy wiele projektów badawczych, wydawaliśmy wspólne artykuły. Była ona stałym gościem PWSW w Przemyślu.

Wraz z profesor Ludmiłą Sokuriańską z Narodowego Uniwersytetu im. V. N. Karazina w Charkowie chcieliśmy oddać hołd zmarłej Svitlanie Shchudlo przygotowując specjalny numer na temat młodzieży i polityki młodzieżowej. Liczymy na teksty Autorów, którzy znali profesor Shchudlo oraz tych, którzyi chcą się wypowiedzieć na temat różnych aspektów polityki młodzieżowej. Teksty są przyjmowane do 30.06.2023 r. Artykuły należy nadsyłać za pomocą platformy czasopisma w języku polskim lub angielskim.

26 вересня 2022 року у Дрогобичі померла доктор соціологічних наук, професор Світлана Щудло, яка була співзасновницею журналу „Youth in Central and Eastern Europe” та його першим головним редактором. Також була організатором конференцій у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І. Франка з питань молоді та молодіжної політики та видавцем журналу «Молодіжна політика». Ми дуже добре співпрацювали з професор Світланою Щудло, реалізовували багато наукових проектів, публікували спільні статті. Вона була постійним гостем PWSW у Перемишлі.

Разом із професор Людмилою Сокурянською з Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна хочемо вшанувати пам’ять покійної професор Світлани Щудло, підготувавши спецвипуск про молодь та молодіжну політику. Запрошуємо до публікації авторів, які знали професор Світлану Щудло, і тих, хто цікавитьться проблематикою молоді та  молодіжної політики. Статті приймаються до 30 червня 2023 року. Статті просимо надсилати через платформу журналу польською або англійською мовами.