Recenzenci

RECENZENCI w 2023 r.

Piotr Mikiewicz (Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Eleonora Kirwiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Maksym Potapenko (Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola w Nieżynie, Ukraina)
Francesco Trupia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Łukasz Stach (Uniwersytet Jagielloński)
Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński)
Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski)
Dorota Szaban (Uniwersytet Zielonogórski)
Julia Kuzmenko (Państwowy Uniwersytet im. Mikołaja Gogola w Nieżynie,Ukraina)
Serhii Dehtiarov (Sumski Uniwersytet Państwowy,Ukraina)
Adam Bobryk (Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)
Mateusz Kamionka (Uniwersytet Jagielloński)
Liudmyla Iuzva (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie,Ukraina)
Iryna Nechytaylo (Charkowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina)
Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Łódzki)
Joanna Smoluk-Stachowska (Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie)
Adrian Biela (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Przemysław Łukasik (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Małgorzata Kuźbida (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Agnieszka Murawska (Uniwersytet Łódzki)
Viktoriya Pantyley (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Beata Ziębińska (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Krzysztof Dziurzyński (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
Joanna Truszkowska (Akademia Łomżyńska)
Paulina Szeląg (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
RECENZENCI w 2022 r.
Marian Niezgoda (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marcjanna Nóżka (Uniwersytet Jagielloński)
Małgorzata Krywult-Albańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marcin Gacek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Liudmyla Kryvachuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Michał Lubicz-Miszewski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Mateusz Kamionka (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Łukasz Stach (Uniwersytet Jagielloński)
Olha Malinowska (Lwowski Narodowy Uniwersytet im Iwana Franki, Ukraina)
Olena Shyyan (Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego, Ukraina)
Beata Ziębińska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Viktoriya Pantyley (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Julia Kuzmenko (Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola w Niżynie,Ukraina)
Feliks Baranovskyi (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii,Ukraina)
 
RECENZENCI w 2021 r.
Krzysztof Czarnecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Krzysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Monika Żak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański)
Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny)
Valeriy Nikolayevskyy (Uniwersytet im. Karazina w Charkowie, Ukraina)
Iryna Nechitailo (Charkowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina)
Piotr Mikiewicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Ewa Krzaklewska (Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Gacek (Uniwersytet Pedagogiczny)
 
RECENZENCI w 2020 r.
Karolina Eszter Kovács (Universytet w Debreczynie)
Jadwiga Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Liudmyla Kryvachuk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański)
Radosław Marzęcki (Uniwersytet Pedagogiczny)
Іlya Кononov (Uniwersytet w Ługańsku, Ukraina)
Luydmila Yuzva (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie,Ukraina)
Małgorzata Krywult-Albańska (Uniwersytet Pedagogiczny)
Jarosław Domalewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Iryna Degtyarova (Fundacja Rektorów Polskich)
Valeriy Nikolayevskyy (Uniwersytet im. Karazina w Charkowie, Ukraina)
Marcin Gacek (Uniwersytet Pedagogiczny)
Dominika-Izdebska Długosz (Uniwersytet Jagielloński)