Youth in Central and Eastern Europe

e-ISSN 2720-4049      

 

Czasopismo zostało powołane przez badaczy problematyki młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej. Jego głównym celem jest integracja specjalistów zajmujących się w swoich pracach różnymi aspektami funkcjonowania młodzieży w społeczeństwie. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej. Publikujemy teksty, które przybliżają wiedzę o młodzieży w oparciu o metodologię jakościową, jak też ilościową. Teksty mogą mieć charakter teoretyczny lub/i empiryczny. Liczymy na zainteresowanie publikowaniem w czasopiśmie zarówno młodych badaczy, jak też tych bardziej doświadczonych. Łamy czasopisma otwieramy dla wszystkich, którzy mają coś ciekawego i oryginalnego do powiedzenia na temat młodzieży i problemów, jakie są z nią związane.
Wiemy, że młodzież z tej części regionu ma swoje problemy, które mogą być specyficzne. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw, a w konsekwencji wystąpienie gwałtownych i głębokich procesów transformacyjnych wywołało szerokie reperkusje społeczne. Pojawiła się modernizacja i globalizacja, w orbicie których znajdują się także kraje byłego bloku wschodniego. Młodzież staje się głównym przedmiotem wspomnianych procesów i dzięki dokładnej obserwacji tej kategorii możemy obserwować, co się dzieje ze społeczeństwem. Naszym zamiarem jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy tym wszystkim, którzy są zainteresowani młodzieżą, a szczególnie wiedzą na jej temat, jej różnych problemów i zachowań na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w budowę wiedzy na temat młodej generacji i poszerzania granic znanego. Zapraszamy więc wszystkich Państwa do lektury i współpracy.

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 10 Nr 16 (2023): Youth in Central and Eastern Europe
Wyświetl wszystkie wydania