Nowy numer

2023-12-21

Szanowni Państwo,

dziękuję Wszystkim Autorom/Autorkom za teksty i wszystkim Recenzentom/Recenzentkom za recenzję oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania numeru. Poświęcony jest on pamięci profesor Swietłany Szczudło. Zachęcam do lektury tekstów.

Redaktor Naczelny

Piotr Długosz