Call for Papers –Młodzież i polityka

2024-02-02

Czasopismo Youth in Central and Eastern Europe zaprasza do tworzenia kolejnego numeru czasopisma. W publikowanych artykułach pojawiają się kwestie młodzieży ujmowane z perspektywy makrospołecznej, jak też mikrospołecznej.

Następny numer będzie dotyczył tematyki młodzież i polityka.  Badanie tych obszarów może prowadzić do głębszego zrozumienia relacji między młodzieżą a polityką, co może z kolei przyczynić się do lepszego dostosowania strategii edukacyjnych, politycznych, czy społecznych do potrzeb młodego pokolenia. Artykuły mogą koncentrować się na różnorodnych aspektach. Tematyka zatem obejmuje szeroki zakres kwestii,  na przykład dotyczących zaangażowania młodzieży w życie polityczne, ich poglądy na aktualne wydarzenia polityczne, ich decyzje wyborcze, czy również wpływ mediów społecznościowych na ich postrzeganie polityki, oraz potencjalne zmiany, jakie młodzi ludzie mogą przynieść do politycznej sceny, jak i inne propozycje obejmujące ten obszar. Liczymy na udział wszystkich zainteresowanych badaczy. Teksty są przyjmowane do 31.03.2024 r. Artykuły należy nadsyłać za pomocą platformy czasopisma w języku polskim lub angielskim.

Redaktorem gościnnym jest Piotr Fołta doktorant Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

email: Folta.Piotr@doktorant.uken.krakow.pl