Wartość wykształcenia i poziom edukacji ukraińskiej wśród uczniów szkół średnich: determinacja czynników

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10371

Słowa kluczowe:

socjologia młodzieży, uczniowie, edukacja, wartości edukacyjne, wartość

Abstrakt

Analiza danych zawartych w tym artykule pozwoliła stwierdzić, że dla uczniów szkół średnich w Charkowie, Odessie i Czerkasach edukacja nie jest wartością autoteliczną, ale raczej wartością instrumentalną, wyrażającą się w różnych aspektach. Przede wszystkim jest to dążenie do posiadania wysokiego poziomu inteligencji i nabycia specyficznych zdolności. Wartość tę podzielają najczęściej respondenci ze wszystkich trzech badanych miast Ukrainy, którzy postrzegają ją przede wszystkim jako środek do osiągnięcia w dorosłym życiu dobrobytu materialnego oraz szansę na karierę zarówno w Ukrainie, jak i za granicą. Hipotezy o powiązaniach jakości wykształcenia z wysoką inteligencją, płcią, poziomem wykształcenia rodziców, uczęszczaniem do szkoły i ogólną oceną szkolną nie potwierdziły się w przypadku uczniów liceów w Charkowie i Odessie, co doprowadziło do przeprowadzenia analizy czynnikowej. Stwierdzono, że uczniowie szkół średnich w trzech miastach mają wiele wspólnego w wartościowaniu edukacji. Są też różnice. Wśród uczniów z Czerkas decydują o wartościowaniu edukacji czynniki środowiskowe. Jest to mianowicie poziom wykształcenia rodziców, opinie otoczenia o szkole oraz szkolne doświadczenia. Ponadto dla licealistów w Czerkasach znacznie ważniejsze niż w przypadku uczniów z Charkowa i Odessy jest spełnienie pragnienia rodziców, którzy oczekują że ich dzieci dostaną się na studia wyższe.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adler, F. (1962). The Value concept in sociology. American Journal. Sociology, 3, 272–279.

Bataeva, Е.V., Chumakova-Sierova, A.S. (2021). Visualized values in the social practices of Ukrainian Instagram users. Ukr. Socìum, 79(4), 26–45. https://doi.org/10.15407/socium2021.04.026 [in Ukrainian].

Bieliaieva V. (2021). Online education as a new challenge of the risk society. National scientific conference “Ukraine as a risk society” (Dnipro, April 23, 2021), pp. 6–8 [in Ukrainian].

Bieliaieva, V. (2022). Value transformations of Ukrainian student youth in the educational space. Media i Społeczeństwo, 17(2), 125–132.

Bogomolova, N. (2019). The problem formation of citizenship in the higher school students in modern scientific researches. Scientific journal of the Drahomanov National Pedagogical University, Series 5: Pedagogical Sciences: Realities and Prospects, 69, 23–27. https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-69.5 [in Ukrainian].

Chernysh, N., Boretska, M. (2021). Axiological space of coevals of independence of Ukraine: sociological dimensions. Ukr. Socìum, 78(3), 34–53. https://doi.org/10.15407/socium2021.03.034 [in Ukrainian].

Honchar, L. (2022). Involvement of high school students in the management of family values in the extracurricular work of general secondary education institutions. Scientific Innovations and Advanced Technologies, 11(9), 33–41 [in Ukrainian].

Hordiichuk, O. (2019). Mental prerequisites of Ukraine’s integration into the European Union. Scientific cognition: methodology and technology, 44(3), 4–11 [in Ukrainian].

Hrytsak, N., Hrytsak, L. (2022). Human values as a component of the model of modern society. Value orientations in the modern world: Theoretical analysis and practical experience: collection of abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference. Ternopil, pp. 38–40 [in Ukrainian].

Kanishevska, L., Shahrai, V. (2022). On the formation of family values in high school students. Scientific Collection “InterConf”, 110, 156–162 [in Ukrainian].

Kluckhohn, C. (1962). Value and value-orientation in the theory of action. Toward a general theory of action. New York: Harper.

Mikheieva, L. (2021). Ways of formation of value attitude in senior students to their own health. Scientific Journal «Psychology Travelogs», 1, 115–125. https://doi.org/10.31891/PT-2021-1-10 [in Ukrainian].

Pachkovskyy, Y., Blikhar, M. (2018). Value Context of Analysis of Postmodern Social Changes. Social Technologies: Actual Problems of Theory and Practice, 77, 28–37 [in Ukrainian].

Pinihina, Y. (2020). Formation of a system of values in high school students: theoretical aspects. Scientific Journal of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 24(1), 106–109. https://doi.org/10.33842/2219-5203-2020-1-24-106-109 [in Ukrainian].

Riabeka, Y. (2019). Problems of the European democratic axiology development in Ukrainian society. Мultiversum. Philosophical Almanac, 5–6 (special). Institute of Philosophy of H. S. Skovoroda of NAS of Ukraine, 23–36 [in Ukrainian].

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.

Shchudlo, S. (2017). Educational trajectories of European integration of young people. In: S. Shchudlo (Ed.), Youth in modern processes of European integration (pp. 123–150). Drohobych [in Ukrainian].

Shmygliuk, O. (2020). Values-based orientations of modern high school students with a different type of ethnic identity. Scientific Journal of the Drahomanov National Pedagogical University, Series 12: Psychological sciences, 55(10), 135–147. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2020.10(55).12 [in Ukrainian].

Smelser, N. (1988). Handbook of sociology. Newbury Park, Calif.: Sage Publications.

Sokurianska, L. (n.d.). Online education as a social and individual problem. Bulletin of Lviv University. Sociological Series, 4–18 [in Ukrainian].

Sokurianska, L., Svid, O. (2017). The dynamics of value orientations of Ukrainian students since independence: back to “materialism”?. Ukrainian Sociological Journal, 17–18, 135–139 [in Ukrainian].

Stanislavenko, L. (2021). Social and Economic Values of Ukrainian Society. Political Life, 1 [in Ukrainian].

Stoykova, K. (2022). Transformation of values of modern Ukrainian society. “South Ukrainian Scientific Studies”. Proceedings of the V National Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists. Odesa [in Ukrainian].

Tarasenkova, N., Lovyanova, I., Zheleznyak, N., Okuniev, B. (2017). Implementation of individual educational trajectories of students in the educational environment of a multidisciplinary school. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 5(126), 47–52 [in Ukrainian].

Vlasenko, O. (2019). Socio-cultural factors and mechanisms of formation of the system of civic values of high school students in the educational environment. Ukrainian Polonistics, 16: Pedagogical research, 99–104. https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.ped-2 [in Ukrainian].

Voronova, O., Vadyunik, V. (2017). The influence of academic performance levels on the life plans of high school students. Retrieved October 27, 2023, from http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5612/1/The_%20impact_%20of_%20educational_%20attainment_%20levels_%20on_%20high%20school_%20seniors%27%20life%20_plans.pdf.

Vykhrushch, A., Smyla, Y. (2019). Values of modern high school students. Collection of materials of the II International scientific and practical conference “Development of professional skills of a teacher in the conditions of the new socio-cultural reality.”, 78–80 [in Ukrainian].

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Bieliaieva, V. (2023). Wartość wykształcenia i poziom edukacji ukraińskiej wśród uczniów szkół średnich: determinacja czynników. Youth in Central and Eastern Europe, 10(16), 6–17. https://doi.org/10.24917/ycee.10371