Rozwój edukacji włączającej (inkluzyjnej) w Ukrainie: perspektywy i wyzwania w czasie wojny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10469

Słowa kluczowe:

inkluzja, niepełnosprawność, edukacja, stan wojenny w Ukrainie, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja w czasie wojny

Abstrakt

PPełnoskalowa inwazja Rosji doprowadziła do ostrego kryzysu humanitarnego w Ukrainie. Zniszczyła infrastrukturę społeczną, ograniczyła edukację na dużych obszarach oraz doprowadziła do zakrojonych na szeroką skalę procesów wymuszonej migracji zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicę. Rodziny dzieci niepełnosprawnych są częścią tego procesu, a problem niepełnosprawności nakłada się na problem wymuszonego przesiedlenia, jak również potrzebę adaptacji do nowego środowiska. Artykuł przedstawia wyniki autorskiego badania socjologicznego „Postawy wspólnot eksperckich i rodzicielskich w kwestii wdrażania edukacji inkluzyjnej w Ukrainie w kontekście wojny”. Zostało ono zrealizowane między kwietniem a lipcem 2023 r. z użyciem techniki ankiety internetowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budnyk, O., & Sajdak-Burska, A. (2022). Training of teachers to work with Ukrainian students who have suffered due to Russian military aggression. Scientific Bulletin of Chełm-Section of Pedagogy, 1, 9–22.

Ishchenko, Y., Vdovenko, О., Nych, T., Moroz-Rekotova, L., Arystova, L. (2023). Effectiveness of distance learning in higher educational institutions under martial law. Apuntes Universitarios, 13(1), s. 348–364.

Lemeshchuk, M., Pisnyak, V., Berezan, V., Stokolos-Voronchuk, O., Yurystovska, N. (2022). European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga, 11(55), 80–88.

Ma, X., Gryshova, I., Koshkalda, I., Suska, A., Gryshova, R., Riasnianska, A., Tupchii, O. (2022). Necessity of Post-War Renewal of University Teachers’ Potential in Terms of Sustainable Development in Ukraine. Sustainability, 14(19), 1–19.

Sherman, M., Puhovskiy, E., Kambalova, Y., Kdyrova, I. (2022). The future of distance education in war or the education of the future (the Ukrainian case study). Futurity Education, 2(3), 13–22.

Sydoriv, S. (2023). Training Educators to Foster Inclusion and Resilience: Lessons From Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 10(1), 167–186.

Tkachenko, O., Androsova, N., Tsukanova, N., Demchenko, Y., Prybora T. O. (2023). Formation of Professional Competence of Future Primary School Teachers Against the Background of Large-Scale Military Aggression (a response to the challenges of the times). Journal of Curriculum and Teaching, 12(3), 11–18.

Topuzov, О., Bibik N., Lokshyna N. О., Onoprijenko O. (2022). Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. Education: Modern Discourses, 5, 7–18.

Zdanevych L., Kovalchuk, V., Maslich, S., Tkachenko, N., Shevchuk, S., Shchypska, T. (2022). Vocational Education in the Context of Modern Problems and Challenges. Journal of Curriculum and Teaching, 11(8), 329–338.

Міністерство освіти і науки України (2021a). Уряд спростив умови організації інклюзивного навчання. Pozyskano z: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-sprostiv-umovi-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya.

Міністерство освіти і науки України (2021b). Уряд затвердив новий порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Pozyskano z: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-novij-poryadok-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti.

УНН (2023). Через війну в Україні понад 30 дітей пережили ампутацію кінцівок – МОЗ. Інформаційне агентство Українські Національні Новини. Pozyskano z: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/2030265-cherez-viynu-v-ukrayini-ponad-30-ditey-perezhili-amputatsiyu-kintsivok-moz.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Mykytiuk, I. (2023). Rozwój edukacji włączającej (inkluzyjnej) w Ukrainie: perspektywy i wyzwania w czasie wojny. Youth in Central and Eastern Europe, 10(16), 71–75. https://doi.org/10.24917/ycee.10469