Problematyczne przejście od zezwolenia na pobyt w celu studiów do podjęcia pracy: studenci zagraniczni spoza EU z krajów poradzieckich a czeska polityka imigracyjna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10496

Słowa kluczowe:

migracja studentów, Czechy, studenci zagraniczni spoza UE, zezwolenie na pobyt, polityka migracyjna

Abstrakt

Republika Czeska wprowadziła politykę migracyjną w 1999 r. i jedno z nowo pojawiających się zezwoleń na pobyt dotyczyło studiów. Umożliwiała ona studiowanie w Czechach obcokrajowcom spoza UE, ale jej uzasadnienie wiązało się także z ograniczeniem możliwości stałego osiedlania się w tym kraju studentów zagranicznych spoza UE. Zmieniło się to w 2006 r., ale do 2019 r. studentom zagranicznym nadal trudno było zapewnić sobie stały pobyt. Szczególnie studenci z krajów poradzieckich chcieli osiedlić się na stałe i aby zapewnić sobie pobyt, musieli przed ukończeniem studiów znaleźć pracę. W 2019 r. Czechy wprowadziły okres przejściowy dla absolwentów zagranicznych spoza UE, umożliwiający im pobyt w kraju przez dziewięć miesięcy w celu znalezienia pracy. Jednak było to późno w porównaniu z innymi krajami europejskimi, pomimo zalet. W artykule omówiono sytuację studentów zagranicznych spoza UE przed 2019 rokiem oraz trudności, jakich doświadczyli w związku ze skomplikowanym procesem przejścia od zezwolenia na pobyt w celu studiowania do statusu pracownika.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Act on Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic (No. 326/1999 Coll.) (1999). Retrieved September 27, 2023 from: https://www.mzv.cz/file/517833/Act_on_the_Residence_of_Foreign_Nationals_1_.pdf.

Barša, P., Baršová, A. (2005). Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

Drbohlav, D. et al. (2015). Ukrajinská pracovní migrace v Česku: Migrace – remitence – (rozvoj). Prague: Karolinum.

Druhy a výše poplatků (2023). Retrieved September 27, 2023 from: https://cuni.cz/UK-917.html.

Higher Education Act-Law n. 11/1998 Sb. (1998). Retrieved September 27, 2023 from: https://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Act_No_111_1998.pdf.

Cheruscheva, H. B., Parkhomenko, V. V. (2021). Poland as a Priority Country for the Education Migration of Young Ukrainians. Socialna Statistika, 1, 69–74. http://doi.org/10.31767/su.1(92)2021.01.07

International student mobility (indicator). OECD (2023). Retrieved October 21, 2023 from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/international-student-mobility/indicator/english_4bcf6fc3-en.

Kudrnáčová, M., Bírešová, T., Brhlík, I., Lippman, S., Šottová, B., Tesař, J., Tučková, M., Uhl, M. (2021). Studium a život v České republice pohledem zahraničních studentů: Zpráva z výzkumu na českých vysokých školách. Praha: Dům zahraniční spolupráce.

Kušniráková, T., Čižinský, P. (2011). Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní nebo ještě jiná?. Geografie, 116(4), 497–517. Retrieved September 27, 2023 from: https://geografie.cz/media/pdf/geo_2011116040497.pdf.

Leontiyeva, Y., Kopecká, L. (2018). Migrace ukrajinských studentů do České republiky. Perspektivy lidského kapitálu. Prague: Asociace pro mezinárodní otázky. Retrieved September 27, 2023 from: https://www.amo.cz/wp-content/ uploads/2018/10/AMO_ukrainian-students-in-the-czech-republic_CZ1.pdf.

Ministry of Interior of the Czech Republic (2023a). Long-term residence, the purpose of studies. Retrieved September 27, 2023 from: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-residence.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

Ministry of Interior of the Czech Republic (2023b). Long-term residence, the purpose of seeking employment. Retrieved September 27, 2023 from: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-residence.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.

Ministry of Interior of the Czech Republic (2023c). Long-term residence, the purpose of business. Retrieved September 27, 2023 from: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-long-term-residence.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d.

Mobile students from abroad enrolled by education level, sex and country of origin. Eurostat (2022). Retrieved October 21, 2023 from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_mobs02/default/table?lang=en (downloaded on 21.10.2023).

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen (2020). Public Opinion Research Centre, 2020a. Retrieved October 19, 2023 from: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5195/f9/ov200420.pdf.

Sborník k mezinárodní konferenci (2015). Migrace studentů do České republiky 2000–2015: Historie a perspektivy. Praha: Senát České republiky.

Uherek, Z., Ošťádalová, Š., Honusová, V., Günter, V. (2016). Migrace: Historie a současnost. Prague: Pant.

University students – foreigners by citizenship. Czech Statistical Office (CSO) (2023). Retrieved September 24, 2023 from: https://www.czso.cz/csu/cizinci/data-on-education-of-foreigners (downloaded on 14.9.2023).

Vztah české veřejnosti k národnostním skupinám žijícím v ČR – březen 2020. Public Opinion Research Centre (2020b). Retrieved October 19, 2023 from: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5199/f9/ov200429.pdf.

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Jirka, L. (2023). Problematyczne przejście od zezwolenia na pobyt w celu studiów do podjęcia pracy: studenci zagraniczni spoza EU z krajów poradzieckich a czeska polityka imigracyjna. Youth in Central and Eastern Europe, 10(16), 50–57. https://doi.org/10.24917/ycee.10496