Pandemia jako zagrożenie dla mobilności akademickiej czy szansa na nowe spojrzenie i przedefiniowanie działań

Autor

  • Oksana Povstyn Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.61-69

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, NAWA, edukacja międzynarodowa, globalizacja, mobilność studentów i pracowników naukowych, edukacja za granicą, europejska przestrzeń edukacyjna

Abstrakt

W artykule podjęto próbę zbadania wpływu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na szkolnictwo wyższe, przede wszystkim na jego umiędzynarodowienie, mobilność studentów oraz nauczycieli akademickich. Omówiona została istota i rodzaje zjawiska "mobilności akademickiej", w oparciu o analizę wyników badań ukraińskich i zagranicznych naukowców, a także przepisy regulujące ten obszar działalności publicznej. Dokonano krótkiego przeglądu projektów naukowych z zakresu mobilności akademickiej, zainicjowanych przez polskie instytucje państwowe i organizacje zajmujące się działalnością edukacyjną. Dokonano przeglądu danych statystycznych przedstawionych w badaniach nad wpływem pandemii COVID 19 na szkolnictwo wyższe w krajach europejskich i na świecie. Główne problemy, z jakimi stykają się studenci i naukowcy przy realizacji projektów mobilności akademickiej, zostały zidentyfikowane i uporządkowane. Przeanalizowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich szkół wyższych na temat napotykanych przez nie problemów, sposobów ich rozwiązywania oraz dalszych działań na rzecz umiędzynarodowienia edukacji w społeczeństwie. Ustalono, że środowisko akademickie odkryło możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie i w przyszłości będą one wykorzystywane, ale nie jako jedyne, dominującą formułą współpracy będzie wariant mieszany.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-19

Jak cytować

Povstyn, O. (2021). Pandemia jako zagrożenie dla mobilności akademickiej czy szansa na nowe spojrzenie i przedefiniowanie działań. Youth in Central and Eastern Europe, 7(11), 61–69. https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.61-69