Porzucenie nauki szkolnej w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej (na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej)

Autor

  • Petr Gal Institute for Research and Development of Education

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.70-80

Słowa kluczowe:

wczesne kończenie nauki, szkoła średnia, Grupa Wyszehradzka, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, porzucanie nauki szkolnej

Abstrakt


Przedwczesne kończenie nauki jest problemem we wszystkich systemach edukacji. W 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię „Europa 2020”, która zawiera listę środków mających na celu zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację w krajach UE. Celem artykułu jest analiza problemu przerywania nauki w szkołach średnich (ISCED 3) w systemach edukacji czterech postkomunistycznych państw Europy Środkowej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja). We wstępie artykułu opisuję i porównuję systemy edukacyjne tych krajów oraz ważne zmiany, jakie zaszły w polityce edukacyjnej po wejściu tych państw do UE. Z analizy danych Eurostatu wynika, że ​​pomimo spadku średniego wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki w krajach UE z 13,8% do 10,2% w latach 2010-2019 w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji te wskaźniki rosną. Prowadzone analizy pozwalają na identyfikację mechanizmów odpowiedzialnych za powstanie odpadu szkolnego w badanych państwach.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2021-05-19

Jak cytować

Gal, P. (2021). Porzucenie nauki szkolnej w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej (na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej). Youth in Central and Eastern Europe, 7(11), 70–80. https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.70-80