Ścieżki bezdomności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.81-87

Słowa kluczowe:

przyczyny bezdomności, młody bezdomny, bezdomny w zaawansowanym wieku, uzależnienia, uwarunkowania rodzinne

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie nowych kierunków badań nad przyczynami bezdomności, zwłaszcza ludzi młodych. Szczególnie ważne jest pytanie, czy wiedzę o przyczynach tego zjawiska wystarczy reprodukować czy trzeba rozwijać oraz  rozważania jaka jest rola edukacji, globalizacji, historii i kultury oraz istniejących systemów (pomocy społecznej, karnego) w ścieżkach bezdomności. Rozwój wiedzy na temat przyczyn bezdomności nastąpił w Polsce w latach 90tych ubiegłego wieku i zaraz po roku 2000. Współczesne badania bazują na zgromadzonej wówczas wiedzy, dotyczą głównie osób w zaawansowanym wieku lub dzieci ulicy. W artykule analizie poddano przyczyny bezdomności deklarowane przez bezdomnych w zaawansowanym wieku i fazie bezdomności oraz osób do 37 roku życia, z którymi przeprowadzono wywiady. Dane jakościowe uzyskane w ten sposób oraz odniesienie do historii i kultury pozwoliły na wykrycie zmian w przyczynach zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-19

Jak cytować

Gajda, K. (2021). Ścieżki bezdomności. Youth in Central and Eastern Europe, 7(11), 81–87. https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.81-87