Ochrona praw dziecka w czasie wojny na Ukrainie: „dzieci wojny” jako nowy fenomen współczesnej Ukrainy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.9658

Słowa kluczowe:

wojna na Ukrainie, dzieci, dzieci wojny, prawa dziecka, ochrona praw dziecka, praca socjalna, usługi społeczne

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki ochrony praw dziecka w czasie wojny w Ukrainie. Określono podstawowe etapy formowania i realizacji polityki państwa w dziedzinie ochrony dzieci, w tym siedem etapów związanych z ochroną praw dziecka i rozwojem pracy socjalnej w Ukrainie. Odnotowuje się, że obecnie trwa etap siódmy, określony przez autora jako „kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie ochrony dzieci w czasie wojny, przekształcenia i optymalizacja usług społecznych w czasie wojny, zarządzanie kryzysowe usług społecznych”. Uzasadniono i ujawniono specyfikę fenomenu „dzieci wojny” jako nowego fenomenu współczesnej Ukrainy oraz zaproponowano autorskie podejście do rozwoju aparatu pojęciowego w tym obszarze. Rozważane są wybrane kwestie pomocy społecznej i ewakuacji dzieci w czasie wojny na Ukrainie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Analytical report “Assessing the needs of children affected by mines or explosive remnants of war”. (2019). Kyiv: DRC-DDG, UNICEF.

Aries, F. (2010). Childhood story: child and family in the old days. Aletheia Publishing.

Convention on the Rights of the Child. Convention, international document of November 20, 1989 (ratified in Ukraine on February 27, 1991). (1989). Available at: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_021 (12.11.2022).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the Register of social services providers and recipients”, dated January 27, 2021 No. 99). (2021). Available at: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/99-2021-%D0%BF#Text (21.11.2022).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some Issues of the National Social Service of Ukraine” dated August 26, 2020, No. 783. (2020). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/783-2020-%D0%BF#Text (21.11.2022).

Decree of the President of Ukraine “On the Commissioner of the President of Ukraine for Children’s Rights” dated August 11, 2011, No. 812/2011. (2011). Available at: https://zakon.ra da.gov.ua/laws/show/812/2011#Text (17.11.2022).

Decree of the President of Ukraine “On the Issues of the Commissioner of the President of Ukraine for Children’s Rights” No. 811/2011. (2011). Available at: https://www.president. gov.ua/documents/8112011-13443 (17.11.2022).

Declaration of the Rights of the Child. Declaration, international document of November 20, 1959. (1959). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_384 (5.11.2022).

DeMause, L. (1974). The History of Childhood. New York: Harper and Row.

Draft Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On commemoration of children who died as a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine” dated April 14, 2021, No. 5343. (2021). Available at: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-postanovi-pro-vshanuvannya-pamyati-ditey-yaki-zaginuli-vnaslidok-zbroynoi-agresii-rosiyskoi-federatsii-proti-ukraini (25.11.2022).

Erikson, E. (1997). Childhood and society. Poznan: Rebis Publishing House.

International Day of Innocent Children Victims of Aggression 4 June. (2022). Available at: https://www.un.org/en/observances/child-victim-day (28.11.2022).

Information on ensuring the rights of children in times of war. (2022). Available at: https:// uku rier.gov.ua/ru/articles/informaciya shodo-zabezpechennya-prav-ditej-v-umov/ (28.11. 2022).

Key, E. (1928). The Century of the Child. Warsaw: Our Bookstore Publishing House.

Kryvachuk, L. (2014). State policy in the sphere of childhood protection: formation and implementation. Lviv: Lviv State Financial Academy.

Law of Ukraine “On Juvenile Affairs Bodies and Services and Special Institutions for Minors” dated January 24, 1995, No. 20/95-ВР. (1995). Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/sh ow/20/95 (12.11.2022).

Law of Ukraine “On the promotion of social formation and development of youth in Ukraine” dated February 5, 1993, No. 2998-XII. (1993). Available at: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/2998-12 (12.11.2022).

Law of Ukraine “On the Protection of Childhood” dated April 24, 2001. (2001). Available at: https://zakon.Rada.gov.ua/laws/ show/2402-14#Text (15.11.2022).

Law of Ukraine “On Social Services” dated June 19, 2003, No. 966-IV. (2003). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#Text (17.11.2022).

Law of Ukraine “On Social Services” dated January 17, 2019, No. 2671-VII. (2019). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (21.11.2022).

Law of Ukraine “On Social Work with Families, Children and Youth” dated June 21, 2001, No. 2558-ІІІ. (2001). Available at: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2558-14 (15.11.2022).

National program “Child Is Not Alone”. (2022). Available at: https://www.msp.gov.ua/news /22238.html.

Public union “Ukrainian network for children’s rights”. (2022). Available at: https://zn.ua/ukr /author/umpd (28.11.2022).

Regarding the transformation of the institution of the Commissioners of the President of Ukraine. (2021). Available at: https://www.president.gov.ua/news/shodo-transformaciyi-insti tutu-upovnovazhenih-prezidenta-rus-69045 (21.11.2022).

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On commemoration of children who died as a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine” dated June 1, 2021, No. 1490-IX. (2021). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1490-20#Text (25.11. 2022).

State Portal “Children of War”. Data on affected children as of November 14, 2022. (2022). Available at: https://childrenofwar.gov.ua/ (14.11.2022).

Smolińska-Theiss, B. (2010). The development of research on childhood – breakthroughs and transitions. Chowanna, 34(1), 13–26.

The Children of the Contact Line in East Ukraine, United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2018). Available at: https://www. unicef.org/ukraine/ Children_of_the_Contact_Line.pdf (25.11.2022).

Universal Declaration of Human Rights. Declaration, international document dated December 10, 1948. (1948). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (5.11.2022).

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Kryvachuk, L. (2022). Ochrona praw dziecka w czasie wojny na Ukrainie: „dzieci wojny” jako nowy fenomen współczesnej Ukrainy. Youth in Central and Eastern Europe, 9(14), 45–54. https://doi.org/10.24917/ycee.9658