Młode pokolenie Ukrainy jako katalizator zmian społeczno-politycznych w latach 1990–2022

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10107

Słowa kluczowe:

nowe pokolenie, Ukraina, rewolucja, wojna w Ukrainie, Rewolucja Godności, młodzież

Abstrakt

Ukraina przez ponad 30 lat swojej niezależności skazana jest na nieustanną walkę o wolność. Jej położenie geograficzne na styku wielkich cywilizacji, jak i złożony kontekst historyczny, wpływa na geopolityczne zagrożenie jej niezależności. Jednak od całkowitej utraty niepodległości kosztem wschodniego sąsiada (zarówno pod kątem politycznym, jak i społecznym) Ukrainę ratowały częste protesty studenckie, które zmieniały się w rewolucje, ogarniające całe społeczeństwo. Artykuł ma na celu wykazanie wpływu młodego pokolenia na poszczególne najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne w Ukrainie, które to skutkowały na prozachodni kurs kraju. Autor pragnie przede wszystkim przeanalizować teksty źródłowe i opracowania naukowe, szczególnie pod kątem podkreślenia udziału młodzieży we wspomnianych wydarzeniach. Treść artykułu jednoznacznie pokazuje rolę, jaką odegrała młodzież w różnych okresach rozwoju Ukrainy, jej chęć dołączenia do stylu życia zachodnich rówieśników. To właśnie ukraińska młodzież na przestrzeni ponad 30 lat uchroniła kraj przed powrotem do ojczyzny – „nostalgii” swoich rodziców i dziadków.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barker, C. (2008). Some Reflections on Student Movements of the 1960s and Early 1970s. Revista Crítica de Ciências Sociais, 81, p. 43–91.

Bullock, A., Stallybras, O. (1977). The Fontana Dictionary of Modern Thought. London: Fontana Press.

Diuk, N. (2012). The Next Generation in Russia, Ukraine and Azerbaijan: Youth, Politics, Identity, and Change. Lanham: Rowman & Littlefield.

Diuk, N. (2013). Youth as an Agent for Change: The Next Generation in Ukraine. Demokratizatsiya, 2, p. 179–196.

Emeran, Ch. (2017). New Generation Political Activism in Ukraine 2000–2014. London: Routledge.

Fairchild, H.R. (1966). Dictionary of Sociological and Related Sciences. Totowa: Littlefield, Adams.

Ginsborg, P. (1990). A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943–1988. London: Penguin.

Goodwin, J., Jasper, J.M., Polletta, F. (2001). Introduction: Why Emotions Matter. W: J. Goodwin et al. (eds.), Passionate Politics: Emotions and Social Movements (p. 124). Chicago: University Press.

Harman, Ch. (1968). Education, Capitalism and the Student Revolt. London: International Socialism.

Johnson, R. (1972). The French Communist Party versus the Students Revolutionary Politics in May-June 1968. New Haven and London: Yale University Press.

Junes, T. (2016). Euromaidan and the Revolution of Dignity: A Case Study of Student Protest as a Catalyst for Political Upheaval, Critique & Humanism, vol. 46, No. 2/2016, p. 73–96.

Kamionka, M. (2019). Rewolucyjne wzory zachowań ukraińskiej młodzieży studenckiej na przykładzie sumskiej „Rewolucji na Trawie” w 2004 roku. W: Y. Kuzmenko, M. Kamionka (red.), Problemy integracji europejskiej i demokracji w świadomości ukraińskiej i polskiej młodzieży, tom (t. 3, s. 179–186). Niżyn: Wydawnictwo Niżyńskiego Uniwersytetu Państwowego.

Kamionka, M. (2022). Wzory zmiany społeczno-politycznej w świadomości ukraińskich studentów po 1991 roku. Warszawa: Elipsa.

Kobus, A. (2001). Studenci a Praska Wiosna. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, 73, s. 215–231.

Maciejewski, G. (2015). Europa wobec przemian kulturowych, systemowych i gospodarczych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 218, s. 7–15.

Niezgoda, M. (2014). Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii. Rocznik Lubuski, 40, cz. 2a, s. 43–56.

Szafraniec, K. (2012). Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła. Nauka, 1/2012, s. 101–122.

Sztompka, P. (2002). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Plus.

Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Tocqueville, A. de (1994). Dawny ustrój i rewolucje. Kraków: Znak.

Wojciechowski, M. (2006). Pomarańczowy Majdan. Warszawa: W.A.B.

Барсукова, O. (2021). Жорстокий розгін Майдану: спогади українців про 30 листопада. Pozyskano z: https://life.pravda.com.ua/society/2021/11/30/246667/ (pobrano 22.02.2023).

Бойко, O. (2003). Загострення політичної конфронтації в Україні: атака опозиції та контрнаступ консерваторів. Київ: Академія.

Бородін, Є. (2004). Держава і молодь: історія ювенального законодавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.). Київ: Укр. центр політ. Менеджменту.

Воронин, Е.Р., Кулебякин, В.Н., Николаев, А.В. (2015). Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.: международно-правовые оценки и последствия. Московский журнал международного права, 1, с. 11–28.

Зінченко, О. (2016). Розсекречена історія. Революція на граніті. Чи міг бути інший сценарій? Pozyskano z: https://youtu.be/FEnl9PIuRGE, 10:43–11:15, 45:55–46:40 (odtworzono 22.02.2023).

Карнаух, A. (2005). Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні. Політичний менеджмент, 4, с. 63–69.

Межва, Л. (2014). Нинішня опозиція – це не те, з чим я хочу йти в майбутнє – Мирослав Маринович. Pozyskano z: www.gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ninishnya-opoziciya-ce-ne-te-z-chim-ya-hochu-jti-v-majbutnye-miroslav-marinovich/536142 (pobrano 22.02.2023).

Найєм, М., Лещенко, С. (2010). Орбіти уряду Миколи Азарова. Pozyskano z: https://www.pravda.com.ua/articles/2010/03/13/4859050/ (pobrano 22.02.2023).

Радіо Свобода, Молодь побудує нову Україну не через політику – Саакян. Pozyskano z: https://www.radiosvoboda.org/a/28882277.html (pobrano 22.02.2023).

Секо, Я. (2010). Історичний дискурс українських шістдесятників. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 5 (2 ч), с. 126–133.

Якушик, В. (2006). Українська революція 2004–2005 років. Спроба теоретичного аналізу. Політичний менеджмент, 2(18), с. 9–36.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-24

Jak cytować

Kamionka, M. (2023). Młode pokolenie Ukrainy jako katalizator zmian społeczno-politycznych w latach 1990–2022. Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 48–55. https://doi.org/10.24917/ycee.10107