Trzy Majdany na Ukrainie. Społeczna pamięć młodzieżowych kontestacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10097

Słowa kluczowe:

rewolucja, młodzieżowa kontestacja, Ukraina, społeczna pamięć, metoda jakościowa.

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społecznej pamięci na temat rewolucji pojawiających się na Ukrainie w ostatnich trzech dekadach. Rewolucja na Granicie, Pomarańczowa Rewolucja oraz Rewolucja Godności są przykładami młodzieżowych rewolucji, w których to studenci odgrywali pierwszoplanową rolę w ich początkowych stadiach. Materiał badawczy został wywołany za pomocą metody jakościowej. W badaniach stosowano wywiady pogłębione wśród respondentów pochodzących z różnych części Ukrainy. Próba badawcza była dobierana w sposób celowy i wyniosła 60 wywiadów. Wyniki badań wskazują, że społeczeństwo ukraińskie lepiej pamięta dwie ostatnie rewolucje. Słaba jest wiedza na temat Rewolucji na Granicie. Dwie pierwsze zostały zapamiętane jako radosne wydarzenia, które napawały optymizmem na przyszłość i zapowiadały zmiany na lepsze. Rewolucja Godności jest traumatycznym doświadczeniem dla badanych i jest postrzegana przez pryzmat strachu, niepokoju, grozy. Widoczne w wypowiedziach badanych są też zawiedzione nadzieje. Liczono na poprawę warunków życia, sytuacji ekonomicznej, lecz to nie nastąpiło. Widoczne są też różnice w ocenach protestów między respondentami mieszkającymi w różnych częściach Ukrainy. Respondenci z zachodniej i centralnej Ukrainy pozytywnie wspominają Majdany i ich następstwa. Respondenci ze wschodniej Ukrainy częściej przywołują negatywną pamięć tamtych wydarzeń i ich skutków.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski, W. (1980). Młodzież w społeczeństwie. Konfrontacje polsko-amerykańskie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: PWN.

Chałasiński, J. (1969). Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa: PWN.

Chodak, J. (2019). Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Długosz, P. (2017). Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim. Kraków: Nomos.

Elias, R. (1996). Rozważania o Niemcach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Giddesns, A. (2006). Socjologia. Warszawa: PWN.

Golka, M. (2010). Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Scholar.

Hurska-Kowalczyk, L. (2014). Studencka „rewolucja na granicie” w kontekście przemian społeczno-politycznych w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, 197–212, https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.11.

Koseła, K. (1999). Młodzież. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kozłowski, K. (2014). Następstwa kolorowych rewolucji na obszarze poradzieckim. Studia Politologiczne, 33, 333–363.

Kurkow, A. (2015). Dziennik ukraiński. Warszawa: Noir Sur Blanc.

Modrzejewski, A. (2005). Cywilizacyjno-kulturowy kontekst „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, s. 21–38, https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.02.

Magocsi, P.R. (2017). Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Mannheim, K. (2011). Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie. W: K. Szafraniec (red.), Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olszanski, T. (2021). Trwałe państwo. Trzydziestolecie niepodległości Ukrainy. Warszawa: Komentarze OSW.

Sztompka, P. (2000). Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa: ISP PAN.

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-24

Jak cytować

Długosz, P. (2023). Trzy Majdany na Ukrainie. Społeczna pamięć młodzieżowych kontestacji . Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 12–30. https://doi.org/10.24917/ycee.10097