Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42

Słowa kluczowe:

Zdalna edukacja, strata edukacyjna, sondaż reprezentatywny, Polska, Ukraina

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad skutkami zdalnej edukacji wśród polskich i ukraińskich uczniów. Badania miały na celu pokazanie w jakich warunkach była prowadzona zdalna edukacja w roku szkolnym 2020/2021. Kolejnym celem było zdiagnozowanie edukacyjnych, społecznych i psychologicznych konsekwencji. Do badań została wykorzystana metoda sondażu reprezentatywnego realizowanego techniką (CAPI) na próbie 1000 uczniów w Polsce i 1022 na Ukrainie. Wyniki badań pokazały, że uczniowie negatywnie ocenili zdalną edukację. Doprowadziła ona do powstania straty edukacyjnej, pojawienia się negatywnych nawyków utrudniających powrót do tradycyjnej edukacji, powstania obciążeń psychicznych i pogorszenia ogólnej kondycji zdrowotnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balancing the Risks of Pupils Returning to Schools. (2020). https://rs-delve.github.io/reports/2020/07/24/balancing-the-risk-of-pupils-returning-to-schools.html (pobrano 20.11.2021).

Bigaj, M., Dębski, M. (2020). Subiektywny dobrostan i higiena cyfrowa w czasie edukacji zdalnej. W: G. Ptaszek, G. D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski i M. Bigaj (red,), Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 75-111.

Brooks, S.K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L. E., Wessely, S., Greenberg, N. & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(20)30460-8.

Buchner, A., Michorowska, M., Puciłowska, M. i Wierzbicka, M. (2021). Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania. Warszawa: Fundacja Szkoła z klasą. Pobrano z: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa_cc2.pdf (pobrano 20.11.2021).

Buchner, A., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II. Warszawa: Centrum Cyfrowe. Pobrano z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf (pobrano 20.11.2021).

Długosz, P. (2020). Blaski i cienie edukacji zdalnej wśród uczniów z obszarów wiejskich. W: N. Pikuła, K. Jagielska, J. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19. Kraków: Scriptum, s. 71-95.

Długosz, P. (2020). Raport z badań: „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Pobrano z: https://mlodziez.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Krakowska-m%C5%82odziez-COVID19.pdf (pobrano 20.11.2021).

Długosz, P., Kryvachuk, L., Shyyan, O. (2020). Praktyki społeczne w czasie pandemii covid-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży. Lublin: Academicon.

Evans, D., Borriello, G., & Field, A. (2018). A review of the academic and psychological impact of the transition to secondary education. Frontiers in Psychology, 9, 1482–.https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01482.

Gibbs, L., Nursey, J., Cook, J., Ireton, G., Alkemade, N., Roberts, M., Gallagher, H.C., Bryant, R., Block, K., Molyneaux, R. and Forbes, D. (2019). Delayed Disaster Impacts on Academic Performance of Primary School Children. Child Dev, 90: 1402-1412. https://doi.org/10.1111/cdev.13200.

Grewenig, E., Lergetporer, P., Werner, K., Woessmann, L., & Zierow, L. (2021). COVID-19 and educational inequality: How school closures affect low-and high-achieving students. European economic review, 140, 103920.

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? Poradnik dla rodziców. (2020). https://jim.org/wp-content/uploads/2020/05/Jak-wspiera%C4%87-dziecko-w-powrocie-do-szko%C5%82y_Poradnik-1.pdf (pobrano 20.11.2021).

Lei, M.K., Klopack, E. T. (2020). Social and psychological consequences of the COVID-19 outbreak: The experiences of Taiwan and Hong Kong. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2020, 12(S1), S35-S37. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000633.

Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., Linney, C., McManus, M.N., Borwick, C., Crawley, E. (2020). Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 59(11), 1218–1239.e3. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009.

Makaruk, K., Włodarczyk, J., Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pobrane z: https://fdds.pl/baza_wiedzy/negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii-2020-2/ (pobrano 20.11.2021).

Mheidly, N., Fares, M.Y., Fares, J. (2020). Coping With Stress and Burnout Associated With Telecommunication and Online Learning. Front. Public Health 8:574969. doi: 10.3389/fpubh.2020.574969.

Najmul, H.,Yukun, B. (2020). Impact of “e-Learning crack-up” perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of “fear of academic year loss. Children and Youth Services Review, Volume 118,2020,105355, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105355.

Plebańska, M., Sieńczewska, M., Szyller A. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pobrane z: https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja%2C941%2Cedukacja-zdalna-w-czasach-covid-19-raport-z-badania(pobrano 22.11.2021).

Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2021). Edukacja zdalna: co się stało z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Scheerens, J. (2016). Educational effectiveness and ineffectiveness. A critical review of the knowledge base, Springer, Dordrecht.

Wong, M., & Power, T. (2018). Links between coping strategies and depressive symptoms among girls and boys during the transition to primary school. Early Education and

Development, 30(2), 178–195. https://doi.org/10.1080/10409289.2018.1544811.

Woźniak-Prus,M.(2020).Raport_nastolatkowie_wobec_pandemii: https://covid.psych.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/50/2021/03/Raport_nastolatkowie_wobec_pandemii.pdf (pobrano 20.11.2021).

Yue, J., Zang, X., Le, Y. et al. (2020). Anxiety, depression and PTSD among children and their parent during 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak in China. Curr Psychol (2020). https://doi.org/10.1007/s12144-020-01191-4.

Zapora, A. (2021). Warszawska szkoła po pandemii. Fundacja GrowSPACE. http://emocjonalnebhp.pl/warszawska-szkola-po-pandemii/ (pobrano 20.11.2021).

Pobrania

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Długosz, P. . (2022). Kondycja uczniów powracających do szkół po zdalnej edukacji. Przypadek Polski i Ukrainy . Youth in Central and Eastern Europe, 8(12), 34–42. https://doi.org/10.24917/ycee.2021.12.34-42